Fördelningsställverk

Fördelningsställverk från ICET

Vårt mellanspänningsställverk 12 och 24 kV lämpligt som fördelningsställverk tillverkas i  ICET Industries fabrik i Italien. Ställverken är av typ UNIVERSAL C och är ett robust, metalindelat ställverk helt enligt LSC2D- PM. Brytare, kablar, samlingsskena samt lågspänningsutrustning sitter i egen metallindelad cell. Brytarna är på kassett. Med varje leverans följer två kassettvagnar. Ställverket är ljusbågsprovat med tryckavlastningskanal enligt IEC-62271-200.

Ställverket kan utrustas med vakuumbrytare av ABB, Schneider eller Siemens fabrikat. På vår verkstad i Malmö monterar vi reläskydd, företrädesvis av VAMPs fabrikat men vi har även satt in ABBs skydd. Vi utför också övrig anpassning av ställverket till svenska förhållande och efter kundens önskemål.

Abbonentställverk

Abonnentställverk från ICET

Vårt mellanspänningsställverk 12 och 24 kV lämpligt som abonnentställverk tillverkas i  ICET Industries fabrik i Italien. Ställverket är av typ N och är ett ställverk av enfasisolerat utförande.

Ställverket uppfyller kraven att ställas upp i driftrum utan tryckavlastning om alla kablar som ansluts är av enledartyp och att det finns jordfelsövervakning med utlösningsfunktion i kraftleverantörens nät. Alla delar som är synliga och normalt åtkomliga på ställverkets metallhölje är epoxyisolerade. Samlingsskenorna är i isolerat utförande och ligger i eget utrymme i toppen av ställverket. Sammansättning av skenorna sker med bultförband.

Effektbrytare, som är av Vakuum-typ, samt lastfrånskiljare och jordningskopplare, är monterade i en rostfri hermetiskt sluten tank innehållande SF6-gas vid lågt tryck som isolermedel. tanken sitter direkt bakom ställverkets manöverdon/tavla och innehåller enbart ca 80 gram SF6 gas. Mekaniska förreglingar mellan effektbrytare, lastfrånskiljare och jordningskopplare förhindrar felmanövreringar. Brytarna är ej truckgående men kan med enkla handgrep bytas på ca 1 h till en reservbrytare. Reservbrytare lagerhålls på vår verkstad.

Då ställverket är uppbyggt med helisolerat skensystem och enfasisolerat apparatutrymme samt anslutning med enfas-kabel, kan kortslutning ej uppstå. Kapslingen har provats enligt gällande normer och godkänts.

EET - European Electric Technology AB

Topplocksgatan 16

212 41 MALMÖ

Tel. 040-71140

order@eet-teknik.se

Öppettider vardagar 07:00 – 16:00

Organisationsnr: 556281-4979