Nyheter

Stationen driftsatt

DRIFTSÄTTNING

Efter omfattande provning driftsattes stationen deb 27 april. Landvetter flygplats försörjes via 20 kV ställverket och 10 kV kablar är inkopplade en efter en. 

Nätstationen i förgrunden försörjer stationen.

Transfomatorbås

TRANSFORMATORNA på PLATS

40/20 kV transformatorerna har lyfts in på sin plats i dom nya transformatorbåsen och anslutits.

Anlutning 20/10 kV transformatorerna

ANSLUTNING 20/10 TRANSFORMATORERNA

Efter driftsättning av stationen i övrigt anslöts och driftsattes dom befintliga 20/10 kV transformatorerna en efter en.

Här en bild från en kall dag i mars. Bilden visar kabelförläggningen.

Stationsbyggnaden är färdigställd sedan september

FÄRDIG STÄLLVERKSBYGGNAD

Nedanför skogsbacken, intill den gamla stationen, står den nya stationsbyggnaden vackert falurödfärgad. Marknivån kommer att fyllas upp och stängel sättas runt hela området. Nuvarande marknivå är den kablarna förlägges på.

Yttre kraftkablar har lagts på plats efter bilden togs

Transfomatorbås

TRANSFORMATORBÅS

Två bås för 40 kV transformatorna är färdigställda i väntan på kalbedragning och uppställning transformatorerna.

40 kV ställverk uppställt

40 KV STÄLLVERK

40 kV ställverket uppställt i avsett rum med god servimöjligheter och inkoppling av kablar. Tryckavlastnigsluckor mm passade väl till hål upptagna i stationsväggen.

Samtlöiga manöver och styrkablar är på plats och inkopplade.

UPPSTÄLLT 20 kV STÄLLVERK LEVERANS AV STÄLLVERKEN FAT 20 OCH 10 Kv STÄLLVERK FÄRDIGSTÄLLD BOTTENPLATTA

FÄRDIGSTÄLLD BOTTENPLATTA

Här syns färdig bottenplatta med källarväggar och förberedda hål för kablar

PROJEKTET FLYTER VIDARE ENLIGT TIDPLAN

Konstruktion för station M5 Skalmered

KONSTRUKTION FÖR STATION M5, SKALMERED

Här syns Rasmus ocu Roland i färd med att sammanställa parttabellerna under Andreas överinseende. Konstruktionen ligger väl framme helt enligt tidplan.

Kontrollskåp till 40/20/10 kV fördelningstation

Kontrollskåp i vardande- tillverkning på verkstad

Här har Patrik, Sebastian och Jonny precis börjat med att tillverka kontrollskåpen. Sammanlagt kommer stationen att ha 11 kontrollskåp, 2 likspänningsskåp, ett VS skåp och tre olika skåp för fjärr.

40/20/10 kV station M5 Skalmered

Besök från ICET

Cladio Romano och Armando Ceccatelli, båda från ICET, Italien,besöker oss och Skalmered under pågående arbete med grund och källarväggar. Som leverantör av 20 och 10 kV ställverken av märket Universal visar man ett stort intresse för projektet.

EET - European Electric Technology AB

Topplocksgatan 16

212 41 MALMÖ

Tel. 040-71140

order@eet-teknik.se

Öppettider vardagar 07:00 – 16:00

Organisationsnr: 556281-4979