Fördelningsstation

Station H27 Ekeby står nu klar

Station H27 Ekeby står nu färdig. Allt är på plats och anlägningen har provats inklusive fjärrkontroll.

Besiktning inför driftsättning utfördes den 29 september. Det allmänna omdömet var en väldigt fint utförd anläggning.

Bilden visar in och utgående kablar

Markarbetet återstår.

Fördelningsstation

Station H27 Ekeby

Här syns portarna in till transformatorbåsen. På taket finns fläkthuvar för ventilation av varm luft. Ljudnivån ligger under 40 dB.

Fördelningsstation med ICET ställverk

Fördelningsstation

Fördelningsstation Skalmered är driftsatt

Fördelningsstation Skalmered är i drift sedan april 2017. Spänningsnivån är 20/10 kV. Arbete pågår på nätet för att höja spänningen till nivån som anläggningen är konstruerad för.

Slutbesiktning skedde den 13 september.

högspänningsställverk

ICET högspänningsställverk

Interiören visar ett av 20 kV ställverket uppställt i egen brandcell

EET - European Electric Technology AB

Topplocksgatan 16

212 41 MALMÖ

Tel. 040-71140

order@eet-teknik.se

Öppettider vardagar 07:00 – 16:00

Organisationsnr: 556281-4979