Kvalitet & Miljö

European Electric Technology har ett ledningssystem som vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi arbetar aktivt med detta i vårt dagliga arbete genom att följa gällande lagar och föreskrifter. Vi ställer höga krav på elsäkerhet och spårbarhet. För mer information om våra certifikat och policys:

Här kan du ladda ner:

För frågor om vårt kvalitets- och miljösystem kontakta:

Kvalitet- och miljöansvarig

Lisa Faust

lisa.faust@eet-teknik.se

Tel: 040-711 50