Transformatorstation

BETONGVÄGGAR OCH TAK PÅ PLATS

Bygget följer tidplan. Finja har fått dit alla väggar och slutlig takläggning pågår på bilden. Nu är taket helt klart samt väggaran har fått utvändig tegel coh plåtbeklädnad

Mellanspänningsställverk

Mellanspänningsställverk

På verkstaden pågår montage av reläskydd mm

Transformatorer

TRANSFORMATORERNA

Det båda 20/10 kV transformatoreran är på plats. Dessa båda slidades in på plats under två dagar.