20/10 kV fördelningsstation

KRAFTRINGEN NÄT AB.STATION F03, Ljungbyhed

Entreprenaden gäller markarbete, uppförande av ny byggnad och transformatorfundament i Ljungbyhed med ett 10 kV ställverk och ett 20 kV ställverk. Ställverket är av märke ICET UNIVERSAL, ett metallindelat  kasettställverk om 25 fack, som helt uppfyller kraven enligt SS-EN 62271-200. LSC2B.

Ställverken utrustas med Vamps reläskydd ur 200 serien med fiberkommunikation. All kablage, flytt av transformator, inkoppling, styr och kontrollutrustning ingår till helt driftfärdig anläggning. Tidplanen som följdes i alla delar, sträckte sig fram till november med omkoppling under vecka 38.

Efter inkoppling och driftsättning revs den gamla stationen, staket uppsattes med låssystem och larm för brand och inbrott, samt ytor hårdgjordes dels med grus dels med asfalt.

Projektet är i stora stycken väldigt likt offererad anläggning för M2 Landvetter.

Visning kan ordnas.

 

Kontaktperson. Daniel Fröler 010-1227150

Transformatorstation

Inomhusstation med transformatorerna utomhus

Trafofundament för två transformatorer ingick. En transformator ingick i ursprungsentreprenaden medan den andra sattes in av oss under 2015. Det visade sig att allt var väl förberett för en smidig montering.

Mellanspänningsställverk

UNIVERSAL 20 till 10 kV ställverk

Vi har levererat en hel station, med alla ingående komponenter. Alla delar är lika viktiga för en fullgod funktion men kärnan i vår leverans är ändå ett 20 kV ställverk och ett 10 kV ställverk.

Ställverk modell UNIVERSAL från ICET om sammanlagt 9 st 20 kV fack uppställda i separat brandcell.

Ställverket har brytare på kasett. Brytarna är av modell ABB VM4. Ställverket är metallindelat enligt LSCB2B-PM, samlingsskena för 20kV =1250 A, med märkkorttidström av 25kA vid 1 sek

Ställverket är ljusbågsprovat tillammans med utblåsningskanal enligt   IEC 62271-200 appendix A

Referenser har vi idag i Sverige hos Falbygdens Energi, Kraftringen och Härryda Energi

Interantionellt har ICET massor av referenser bla hos Ferrarri.

10 kV ställverk

10 kV ställverket består av 16 fack med brytarare på kasett, typ ABB VM4. Samlingskenan är för 2500 A