40/10 kV fördelningsstation

Nya stationen M2 Landvetter, Härryda Energi är i full drift

Idag har station M2, Landvetter varit i full drift sedan december. Under hela julen och efterföljande kalla väderlek och snöstorm fungerade stationen som förväntat helt utan problem.

Nu är hela den gamla utomhusstationen borta.

Transformatorstation

Utomhusstation

Så här såg det för ca ett år sedan då projektet Ombyggnad transformatorstation M2, Landvetter tog sin början. Bilden är från syn i samband med projektstart. Till vänster syns beställarens representant Conny Carlson och Magnus Johnson, projektledaren Johan Welin från Kraftkällan  och Kenneth Winde från EET.

Mellanspänningsställverk

UNIVERSAL 20 till 10 kV ställverk

Vi har levererat en hel station, med alla ingående komponenter. Alla delar är lika viktiga för en fullgod funktion men kärnan i vår leverans är ändå 10 kV ställverket.

Ställverk modell UNIVERSAL från ICET om sammanlagt 16 fack uppställda i två separata brandceller.

Ställverket har brytare på kasett. Brytarna är av modell ABB VD4. Ställverket är metallindelat enligt LSCB2B-PM, samlingsskena 1600 A, med märkkorttidström av 25kA vid 1 sek

Ställverket är ljusbågsprovat tillammans med utblåsningskanal enligt   IEC 62271-200 appendix A

Referenser har vi idag i Sverige hos Falbygdens Energi, Kraftringen och Härryda Energi

Interantionellt har ICET massor av referenser bla hos Ferrarri.

Utomhusställverk

Station M2 Landvetter, Härryda Energi

Detta är samma vy som från den färdiga station men med utomsstationen kvar under demontage. Bilden tagen 24 November 2015. Idag är utomhusställverket demonterat och material återvunnit enligt avfallsplan